6 december 2014

4 x Kenneth Goldsmith

Kenneth Goldsmith är skaparen av UbuWeb. Ovanstående tweets är värda att tänka på.

1 december 2014

Arkiv, samhälle och forskning 1953-2009

Arkiv, samhälle och forskning 1953–2009 [PDF, 1,64 GB]

Svensk arkivbibliografi 1945-2004 [PDF, 29 MB]

Tidskriften Arkiv, samhälle och forskning ges ut av FAI - Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (tidigare ansvarade Svenska Arkivsamfundet för publiceringen).

Svensk arkivbibliografi sammanställdes 1945-2009 och omfattar förteckningar över svensk arkivlitteratur.

Tack Svenska Arkivsamfundet och FAI.